RSO Scooters Algemene Voorwaarden Consumenten

Wij willen u in de eerste plaats veel plezier en veilige kilometers wensen met uw nieuwe scooter. Hierbij willen wij tevens kennis geven hoe de garantieprocedure verloopt.

Fabrieksgarantie zal door RSO alleen gegeven worden op de onderdelen en indien het model in onderhoud is bij een erkende RSO dealer. De onderdelen zullen onder garantie worden geleverd, maar het arbeidsloon zal voor uw eigen rekening zijn, tenzij anders met uw RSO dealer overeengekomen.

De garantie geldt op technische gebreken. Defecten die worden veroorzaakt door een fabricage fout zullen worden verholpen. Garantie is niet van toepassing wanneer het product defect is ten gevolge van een reden die naar oordeel van onze technische dienst niet is terug te voeren op een materiaal- of fabricagefout.

De garantie van YREB b.v geldt niet voor schade en defecten tengevolge van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, aanrijdingen, gebrek aan onderhoud, verkeerd gebruik, opslag en transport, en onder meer bij:

  • Ongelukken en aanrijdingen;
  • Reparaties, veranderingen en aanpassingen aan het voertuig die uitgevoerd zijn door niet-erkende personen of bedrijven;
  • Diefstal en vandalisme;
  • Off-road rijden, rijden op gevaarlijke wegen, rijden over obstakels;
  • Het meedoen aan wedstrijden of races waar het voertuig niet voor bedoeld is;
  • Overbelasting van het voertuig;
  • Milieu- en natuurrampen, inclusief onder andere schade door zonlicht, storm, brand, onweer, aardbevingen en overstromingen.

De garantie van RSO vervalt na iedere eerste tenaamstelling.

RSO geeft nooit garantie op batterijen, accu’s, banden, gloeilampen, olie, koelvloeistof, frictiemateriaal, luchtfilterelementen, bougies, v-snaren, zekeringen, rubbers, remblokken, kabels, kettingen, tandwielen, plasticwerk, chromen delen, roestvorming en schade aan de lak, tenzij anders bepaald.

Onder de 2 jarige motorgarantie vallen de volgende onderdelen, namelijk: carberateur, cilinder en zuiger, cilinderkop, inlaatspruitstuk, krukas, lagers van overbrengingshuis, nokkenas, oliepomp, startmotor.

De achterkoppeling, bendex, variateur en de v-snaar vallen niet onder de motorgarantie. Als aan alle garantievoorwaarden is voldaan, zal RSO alleen garantie geven op het defecte onderdeel en niet op een volledig voertuig.

Voor de onderhoudsbeurten en garantietermijnen, kunt u onderstaande intervallen aanhouden.

 

RSO Scooters


RSO ARROW
RSO Discover
RSO Grande Retro
RSO Sense
Onderhoudsbeurten Beurt 1 – 500 km / 2 maanden
Beurt 2 – 2000 km / 10 maanden
Beurt 3 – 4000 km / 16 maanden
Beurt 4 – 6000 km / 24 maanden
Beurt 5 – 8000 km / 36 maanden
Garantie 6000 km / 12 maanden
Motorgarantie 10000 km / 24 maanden